Sunday, 26 May 2013

Mac Technique + Shoplog


After a long time we finally found a moment to do this: the Mac Technique sessions. My boyfriend's sister, his brother's girlfriend and me went to the Mac store in Ghent this morning to get some more know-how about make up.

Na lange tijd vonden we eindelijk een moment om dit te doen: de Mac Technique sessie. Mijn vriend's zus, zijn broer's vriendin en ik gingen naar de Mac winkel in Gent deze voormiddag om wat meer te weten te komen over make up.

The idea of Mac Technique is that you pay €50 for a 2 hour workshop, and afterwards you can pick items from the shop worth €50. The title of this one was Global glamour and it was about finding products that fitted you and how to create a complete everyday look (or just a bit more than everyday). So quite basic. 
The setting was cosy. It was in a room above the store where two tables were set with brushes and mirrors. There were eight of us, so it really wasn't crowded.
One person (which accidentally was me!) was asked to sit in the front as a model on whom the instructor showed every step, but only on one half of the face, so I could do the other one myself, otherwise I wouldn't have learned too much...

Het principe van Mac Technique is dat je €50 betaald voor een workshop van 2 uur, en achteraf kan je producten uit de winkel kiezen ter waarde van €50. De titel van deze sessie was Global glamour en ging over het vinden van producten die bij je passen en hoe je een complete dagelijkse look kan maken (of net iets meer dan dagelijks). Vrij basis dus.
De setting was gezellig. Het was in een kamertje boven de winkel waar twee tafels 'gedekt' waren met kwasten en spiegels. We waren met 8, dus het was zeker niet overbevolkt.
Een persoon (toevallig was ik dat!) werd gevraagd om vooraan te zitten als model waarop de instructrice elke stap toonde, maar enkel op de helft van mijn gezicht, zodat ik zelf de andere helft kon doen, anders zou ik niet zoveel geleerd hebben...This is the final look on my face. Can you guess which side I did myself? On these pics I already removed some makeup from underneath my eyes, because I thought it was a bit too heavy for doing everyday stuff. 

Dit is de uiteindelijke look op mijn gezicht. Kan je zien welke kant ik zelf heb gedaan? Op deze foto's had ik al wat make up van onder mijn ogen verwijderd, omdat ik het toch iets te zwaar vond voor dagelijkse bezigheden.
I think it is kinda exciting to put such a close up of my face on this blog...
The workshop was very relaxing. We were offered water or orange juice, and chocolate and chips and could blether all time. 
We were also given a note book (see pic on top) with pages for notes (on which we could write all steps and products we used) bus also some face charts with clear commenting on how to make them, plus clear face charts to make your own!
The look was quite complete: moisturizer, primer, foundation, concealer, powder, highlighter, bronzer, blush, eyebrow pencil, eyeshadow base, eyeshadow, eyeliner, mascara and lipgloss. I'm always amazed about how many different products are used! (if you want to know the names of some products, just ask)

De workshop was erg ontspannen. We kregen water of fruitsap, en chocolade en chips aangeboden en konden de hele tijd kletsen.
We kregen ook een notitieboekje (zie bovenste foto) met pagina's voor nota's (waarop we elke stap en elk product dat we gebruikten konden schrijven), maar ook face charts met duidelijke uitleg over hoe ze na te maken, plus lege face charts om zelf samen te stellen!
De look was heel compleet: dagcrème, primer, foundation, concealer, poeder, highlighter, bronze, blush, wenkbrauwen, oogschaduw basis, oogschaduw, mascara en lipgloss. Ik sta er altijd van versteld hoeveel producten er wel gebruikt worden voor een look! (als je specifieke namen van producten wil weten, vraag je maar)

When the workshop was over, we could pick the items we wanted. I chose 3 and only had to pay €3 extra.

Na de workshop konden we nog producten naar wens kiezen. Ik nam er drie mee en moest maar € extra betalen.


First the Cream colour base in Pearl, a highlighter. I didn't have a good highlighter yet, and this one was used in the session, so I decided to buy it.

Eerst de Cream color base in pearl, een highlighter. Ik had nog geen goede highlighter en deze werd gebruikt in de workshop, dus besloot ik hem mee te nemen. 


The paint peintures, also used in the session but a different color now. The one used on me was quite pink. I decided to buy a more neutral, but very light color. This one is called Bare canvas. It was used as eyeshadow primer. 

De paint peintures, ook gebruikt in de sessie maar in een andere kleur nu. Degene die op mij gebruikt was, was vrij roze. Ik besloot een neutralere, maar zeer lichte kleur te nemen. Deze heet Bare Canvas. Het werd gebruikt als oogschaduw primer.

This one was also used in a different color. When I add eyeliner, it often gives a harsh effect, so I thought it might be useful to have a brown eyeliner, which is a lot softer than black. This color is Teddy (love the name!)

Deze werd ook gebruikt in een andere kleur. Wanneer ik eyeliner gebruikt geeft dat al snel een hard effect, dus dacht ik dat het handig kon zijn om een bruine eyeliner te hebben, wat veel zachter is dan zwart. Deze kleur heet Teddy (leuke naam!)


Swatches, left to right: Bare canvas, Teddy, Pearl

Swatches van links naar rechts: Bare canvas, Teddy, Pearl


No comments:

Post a Comment