Friday, 3 May 2013

Inspiration: Jewelry Storage


I'll be honest with you, I'm not much of a DIY'er... I loooove to stroll on Pinterest and blogs in search of cool DIY-projects, and I like a lot of them, but somehow it never happens that I actually do them myself as well. My argument is that I never have time, but it might be that I think I don't have the time or that I just don't make time for it. 
But I should, it's fun, it's (often) cheap and satisfying. At the moment I'm looking for a good way to store my jewelry. I don't own something big enough and with a clear overview in/on which I can store my stuff. So I did some pinning for inspiration, not all DIY and certainly no very hard DIY's. All pictures are from Pinterest and collected on this board.

Picture above: I like the variety of storage ways, which keeps it playful but still neat. 

Ik zal eerlijk zijn, ik ben niet echt een DIY'er. Ik hou ervan om rond te neuzen op Pinterest en blogs op zoek naar leuke DIY-projecten, waarvan ik er verschillende tof vind, maar op de een of andere manier komt het er nooit van dat ik ze ook daadwerkelijk zelf maak. Als argument heb ik dat ik te weinig tijd heb, maar het kan zijn dat ik gewoon denk dat ik te weinig tijd heb of dat ik er gewoon geen tijd voor maak. 
Maar ik zou dat wel moeten doen, het is leuk, het is (vaak) goedkoop en het geeft voldoening. Op dit moment ben ik op zoek naar een goede manier om mijn juwelen op te bergen. Ik heb niets dat groot en overzichtelijk genoeg is waarin/waarop ik mijn spullen kan bewaren. Dus ging ik wat pinnen voor inspiratie, ze zijn niet allemaal DIY en zeker niet moeilijk. Alle afbeeldingen komen van Pinterest en zijn verzameld op dit board.

Bovenstaande afbeelding: De variƫteit van manieren om op te bergen is leuk, zo wordt het speels maar toch netjes gehouden.
This one is only usable for armcandy: use empty bottles to keep your bracelets in place and have a clear overview. Not very practical if you need one on the bottom.

Deze kan je enkel gebruiken voor armcandy: gebruik lege flessen om je armbanden op hun plek te houden en een mooi overzicht te hebben. Niet erg praktisch wanneer je eentje van vanonder nodig hebt.


Completely no DIY and probably more expensive than the rest, but I do think something like this is very handy and efficient. Less fun than the other ones, but very neat and it doesn't take a lot of place. Plus, you can store them. 

Helemaal geen DIY en waarschijnlijk duurder dan de rest, maar ik denk dat iets als dit heel erg handig en efficiƫnt werkt. Het ziet er minder leuk uit, maar het is erg proper en het neemt niet veel plaats in. Plus, je kunt ze stapelen.


This one's a DIY, a rod on the wall on which you can hang necklaces and bracelets which have a closure. For all the rest, you'll have to find something else.

Deze is een DIY, een stang aan de muur waaraan je je kettingen en armbanden die een sluiting hebben kan hangen. Voor al de rest zul je nog een andere oplossing moeten vinden.


I like this one for the idea of having a real jewelry spot, with a dresser in which you can store (jewelry, make up, other accessories...) and pin your favorites to the wall or expose on top of the dresser.

Deze spreekt mij aan voor het idee van het hebben van een echte juwelen plek, met een kast waarin je kan opbergen (juwelen, make up, andere accessoires...) en je favorieten aan de muur prikken of bovenop de kast uitstallen.


Reuse cups or trays to keep your jewelry from lying around. This type is very popular in blogworld.

Hergebruik schaaltjes zodat je juwelen niet meer rondslingeren. Deze soort is zeer populair in de bloggerswereld.


Here made the owner a combination so she can store all types, necklaces, bracelets, earring and rings at the same spot. Very handy I think, and neat as well (with the little boxes).

Hier maakte de eigenares een combinatie zodat ze alle types juwelen, kettingen, armbanden, oorringen en ringen op dezelfde plek kan opbergen. Heel handig vind ik, en ook proper (met die kleine bakjes).This one is very pretty I think, but hard to find as well. A small dresser with a perfect drawer-height for jewelry. Looks very chic in my opinion.

Deze vind ik zeer mooi, maar ook moeilijk te vinden. Een kleine ladekast met een perfecte lade-hoogte voor juwelen. Ziet er erg chic uit naar mijn mening.


This one's actually a mirror which you can open. I've seen a lot of them and mostly I really don't like them (because they're ugly most of the time). This one looks fresh and well organized. 

Deze is eigenlijk een spiegel die je kan openen. Ik heb al verschillende zulke gezien en meestal zie ik ze echt niet graag (omdat ze bijna altijd lelijk zijn). Deze daarentegen ziet er fris en goed georganiseerd uit. 


This last one is kinda the same as the sixth, filled cups and plates. But look at this desk, very classy, right? Look how much extra the flowers bring!

Deze is ongeveer hetzelfde als de zesde, gevulde tasjes en bordjes. Maar kijk naar die tafel, heel classy, niet? Kijk hoeveel extra de bloemen brengen!I hope this could bring you some inspiration for storing your jewelry, DIY'ing or not. Good luck!

Ik hoop dat dit je wat inspiratie kon brengen om je juwelen op te bergen, in de vorm van een DIY of niet. Veel succes!
8 comments:

 1. Replies
  1. Bedankt! Leuk om te horen van iemand met een blog die ik al een tijdje volg! :)

   Delete
 2. Wat een super leuke inspiratie post! Die mint groene spiegel die je kan openen is echt tof. :)

  ReplyDelete
 3. Ik wil zelf nog wel zo'n plastic storage voor al mijn lipsticks! Leuke post :)

  ReplyDelete
 4. wat een leuke post!

  www.jenniefromtheblog.com // www.jenniefromtheblog.nl

  ReplyDelete
 5. Hele leuke inspiratie foto's!

  ReplyDelete
 6. hi sweetie!
  nice post!
  I am having a super clothing giveaway with Oasap in my blog, come by!
  the midniteblues
  Xxx

  ReplyDelete