Monday, 8 April 2013

Perking up the apartment

Last summer, my boyfriend and I moved into an (absolutely lovely) apartment. We decided to do a summer job and put some money aside for buying stuff for our new home. We already had the essentials because we both lived in a student room before, but now it was gonna be bigger an it had to feel like a real home. We accepted that it would take a lot of time before it would look exactly like we want it to, and we certainly haven't reached that point yet, but that's okay.
One of the major pieces we were still missing was a nice wardrobe. We were dreaming about a nice walk in closet with wooden shelves etc, but unfortunately we're students and don't have a lot of money. But on the other hand, we didn't want to buy a wardrobe we didn't fully love
 . So we lived more than half a year without anything to put our clothes in or on, which equaled instant mess.
Then I decided that it wouldn't be so bad if we just bought some clothing racks, which is also handy because you can see all your clothes. Ikea.com-time! The prices of these racks are very low, so we didn't really doubt wether we should buy some or not.
Off to Ikea!

When we arrived, the racks that I actually wanted weren't in stock and wouldn't arrive for another month or even later. We decided to take my second choice (my boyfriend didn't mind), the Mullig, which was even cheaper. 

Vorige zomer trokken mijn vriend en ik in in hetzelfde (prachtige) appartement. We besloten een vakantiejob te doen en wat geld opzij te leggen om spullen voor onze nieuwe thuis te kopen. De essentiële dingen hadden we al, aangezien we allebei op kot zaten voordien, maar nu werd het groter en moest het een echte thuis worden.
We aanvaardden dat het veel tijd zou vragen voordat het er echt zou uitzien zoals we het willen, en zo ver zijn we bijlange nog niet, maar dat is oké.
Een van de belangrijkste stukken die we nog misten was een goede kledingkast. We fantaseerden over een mooie inloopkast met houten schappen etc, maar jammer genoeg zijn we studenten en hebben we niet zo veel geld. Anderzijds wouden we ook geen kast kopen die we niet perfect vonden. Dus deden we meer dan een half jaar zonder iets om onze kleren op of in te leggen, wat resulteerde in een puinhoop.

Toen besloot ik dat het toch niet zo'n slecht idee zou zijn om kledingrekken te kopen, die ook nog eens handig zijn aangezien je al je kledij meteen kan zien. Tijd voor Ikea.com! De prijzen van kledingrekken zijn erg laag, dus we hoefden niet te twijfelen.
Op naar Ikea!

Eens we daar waren, bleken de rekken die ik eigenlijk wilde uitverkocht en zouden ze ten vroegste binnen een maand arriveren. We besloten mijn tweede keuze te nemen (voor mijn vriend maakte het niet uit), de Mullig, die zelfs goedkoper was.


We also purchased a Skubb piece for knitwear and other delicate stuff and a box for underwear and socks.


We kochten ook een Skubb-hanger voor wol en andere delicate kledij en een bakje voor ondergoed en sokken.


I know it's a bit messy yet empty, but I didn't have time to make it picture-perfect.


Of course I never visit Ikea without examining all the other stuff. This time we spent a lot of time at the plant section. We both love plants in the house and as there was a whole new load of cacti, we decided to buy some, not even knowing where we'd put them. 

Uiteraard ga ik nooit naar Ikea zonder nog wat naar andere spullen te kijken. Deze keer bleven we nogal plakken op de plantenafdeling. We houden allebei van planten in huis en nu er een hele nieuwe lading cactussen was, besloten we er een paar te kopen, nog zonder te weten waar in huis we ze zouden zetten.Margaux bought some flowers for her sister and I really loved the pots she'd combined them with, so I took them too.

Margaux kocht bloemen voor haar zus en de potten die ze erbij kocht vond ik zo leuk dat ik ze zelf ook meenam.


I really loved the cactus with the pink flower and the pot in the middle, so I decided that these two would become mine. I put them on my desk, because we didn't have any flowers or plants in our study. My boyfriend liked the blueish cactus the most so we put that one on his desk. We had another one, so I put that one on a shelf, but I'm not yet sure this is the best place. 

Ik was vooral fan van de cactus met roze bloem en de pot midden op de foto, dus besliste ik dat deze van mij zouden worden. Ik zette ze op mijn bureau, want we hadden nog geen bloemen of planten op onze werkplek. Mijn vriend vond de blauwige cactus het leukst, dus kreeg hij die op zijn bureau. Dan hadden we er nog een, die zette ik op een boekenrek, maar ik ben nog niet helemaal zeker of dat wel de beste plek is...


I love each one of my purchases and now we're a bit closer to the perfect apartment. :)

Ik hou van al mijn aankopen en nu zijn we weer een stapje dichter bij het perfecte appartement. :)


No comments:

Post a Comment