Wednesday, 10 July 2013

New In: June-July


I did some shopping in the past few weeks! Here's some stuff I bought.

Ik heb was geshopt de laatste weken! Hier zie je wat spullen die ik gekocht heb.

On the pic above: a brown leather belt (€10) I bought to match the white-silver silk dress (Goldhawk, €91). I didn't plan to spend too much, but fell instantly in love with these two. The main reason I went shopping (in Outlet The Store) was because I needed some pants. These silk baggy pants (TTOTT, €45) were perfect, except they were too long and my mom needed to shorten them (they're getting loose on this pic).

Op de foto bovenaan: een bruine lederen riem (€10) die ik kocht voor bij de wit-zilveren zijden jurk (Goldhawk, €91). Ik was niet van plan om te veel uit te geven, maar werd onmiddellijk verliefd op deze twee. De belangrijkste reden waarom ik ging winkelen (in Outlet The Store) was dat ik nood aan een broek had. Deze zijden bagge broek (TTOTT, €45) waren perfect, afgezien van het feit dat hij te lang was en mijn mama hem moest inkorten (het komt al wat los op deze foto).


These Prada-inspired sunglasses are from the pop-upstore Clouds of Fashion, a shop by two girls of my age where they sell affordable and very trendy clothing and accessories. I bought it for €20.

Deze Prada-ge├»nspireerde zonnebril komt van de pop-upstore Clouds of Fashion, een winkel van twee dames van mijn leeftijd waar ze betaalbare en zeer trendy kleren en accessoires verkopen. De winkel zelf is in Elversele, maar je kan ook bestellen via de facebookpagina. Ik kocht hem voor €20.

 I have a very dry skin and need shower gel without soap (SLS/SLES) so I was very pleased when I saw this new line at Body Shop with a lot of soap-free shower gels. I choose the fragrance pear & lemongrass. It was in sale and cost me only €2,5. I had been out of scrub for quite a time, and this big one was only €9 (even less than the normal price of the small version).

Ik heb een zeer droge huid en moet douchegel zonder zeep (SLS/SLES) gebruiken, dus ik was zeer blij toen ik deze nieuwe lijn bij Body Shop met verschillende zeepvrije douchegels zag. Ik koos de geur pear & lemongrass. Het was in solden en kostte me maar €2,5. Ik had al een hele tijd geen scrub meer, en deze grote pot was maar €9 (zelfs minder dan de normale prijs van een kleinere pot).

The last two thing I bought: this Chanel dupe at Claire's for €2 and these prrrretty knuckle rings from Margie in a box, also by a 20y.o., a large amazing collection and most of it for a very affordable price!

De laatste twee dingen die ik kocht: deze Chanel dupe bij Claire's voor €2 en deze mooooie knuckle rings van Margie in a box, ook door een 20-jarige, een grote prachtige collectie en bijna alles voor een zeer betaalbare prijs! 

No comments:

Post a Comment