Friday, 12 July 2013

Packing for Paris


Tomorrow morning my boyfriend and I are leaving for a week in Paris. These are the clothes I'm taking with me.
Morgenochtend vertrekken mijn vriend en ik voor een week naar Parijs. Dit zijn de kleren die ik meeneem.
When taking these pics I was asking myself if I didn't pack too much... But ah, we're going by train and I even have some space left :). The weather in Paris is HOT! So I just choose one pair of long pants, which I'll wear for leaving tomorrow (at 5am).

Toen ik deze foto's nam bedacht ik me of ik niet teveel meenam... Maar ach, we gaan met de trein en ik heb zelfs nog plaats over :). Het weer in Parijs is HEET! Dus ik neem maar een lange broek mee, die ik aandoe om morgen (om 5u 's ochtends) te vertrekken.

Okay, I maaay have packe too many belts... But I had to hurry and didn't know which one (or two) to choose!

Oké, ik heb misschiieen te veel riemen mee... Maar ik moest me haasten en wist nie welke (of welke twee) te kiezen!


I packed some breezy tops and a strapless one, which is nice for tanning.

Ik koos voor luchtige tops en ook een zonder bandjes, handig om te bruinen.

I packed two dresses, one short and one long skirt, and one pair of shorts. Golden shorts, mmm.

Ik pakte twee jurken, een korte en een lange rok en een short. Een gouden short, mmm.


Four pairs of shoes might be too much too, okay... One pair (the heels) is for romantic dinners, another one for elegant and comfortable, and my Moroccan slippers and very comfortable Teva slippers!

Vier paar schoenen is misschien een beetje te veel, oke... Een paar (de hoge hakken) is voor romantische etentjes, een ander zijn elegant én comfortabel, en dan nog mijn Marokkaanse sandalen en zeer comfortabele Teva sandalen!


For brands, leave a comment
Voor merken, laat een comment achter


No comments:

Post a Comment